Saturday, February 24, 2024

Ne színezzük a műanyagot - Don't color plastic

Az jutott az eszembe, hogy a számítógép billentyűzete lehet fehér és fekete is. A lombsöprű műanyag része pedig lehet narancssárga és feketés is. Tehát a műanyagokat színezni szokták. De vajon ez a színezés környezetbarát? Úgy sejtem, hogy nem. Minden festék készül valahogyan, és a készítés során sokféle környezetszennyezés történhet. Sok festék, ami a befestett dolgokkal együtt a hulladékba kerül, hasonlóképpen környezetszennyező. Utána is olvastam egy kicsit az Interneten, és azt írják, hogy a fekete és színes műanyagokat nehezebb újrahasznosítani, és valószínűleg nem is egészségesek. Nem tudjuk, mi okozza az ózonréteg romlását, és nem tudjuk, mitől pusztulnak a méhek. Nem tudjuk, hogy képesek leszünk-e a légkörben az üvegházhatású gázok mennyiségét alacsonyan tartani. De valamit viszonylag könnyen meg tudnánk tenni: abba kellene hagynunk a műanyag termékek színezését, akár azon az áron is, ha a színűk nem lesz homogén (pl. újrahasznosított műanyagok esetén). Sőt, jó lenne, ha még a textíliákat sem festenénk be olyan gyakran. Ezzel pedig még akár pénzt is tudnánk spórolni. Csak az kell hozzá, hogy az ilyen termékekre legyen kereslet (pl. a divatszakma, illetve a környezetvédő mozgalom támogatásával), vagy a színezett műanyagok be is legyenek tiltva, vagy legyenek jelentősen megadóztatva. Valószínűleg ezt az ötletet érdemes lenne jobban kidolgozni.

It has come to my mind that the keyboard of a computer can be either white or black. The plastic part of the "leaf broom" (lombsöprű) can be orange as well as blackish. Thus plastics are many times colored. But is this coloring eco-friendly? I conjecture that it is not. All dyes, paints and colors are manufactured in some way, and during this many kinds of pollution can happen. Many colorings that go into waste together with the colored things are likewise polluting. I have even read a bit about this on the Internet, and it is written that the black and colored plastics are harder to recycle, and they are probably not even healthy. We don't know what causes the deterioration of the ozone layer and we don't know what makes the bees die. We don't know if we will be able to keep the amount of greenhouse gases low in the atmosphere. However, there is something we could do relatively easily: we should stop coloring plastic products, even if their colours will not be homogenous (e.g. in case of recycled plastic). Moreover, it would be good to dye (color) textiles less often, too. This way we could even spare money. It only needs that there should be demand for such products (e.g. by the support of the fashion industry or the environmental movement), or the colored plastics should even be banned, or they should be significantly taxed. It is probable that this idea is worth elaborating.

Friday, February 16, 2024

Környezetbarátabb börtönöket - More eco-friendly prisons

Az jutott az eszembe, hogy ha világszerte a börtönökben megtiltanák, hogy a rabok televíziót nézhessenek, akkor ezáltal kevesebb televíziókészüléket kellene gyártani, ez pedig csökkenthetné az elektronikai hulladékot és a gyártáshoz felhasznált nyersanyagok környezetszennyezését és pazarlását, nem is beszélve az üzemeltetéshez szükséges energiáról. Természetesen a laptopokat és a számítógépeket is hasonlóképpen be lehetne tiltani a börtönökben, ahol azok még nincsenek betiltva. Ezek helyett maradhatna a rádió és a könyvtár. Az is eszembe jutott, hogy kommunikálhatnám ezt az ötletet döntéshozókkal, viszont meggondoltam magam, és inkább nem erőltetem a dolgot. Csak egy rövid blogbejegyzést írtam róla ide.

It has come to my mind, that if it were prohibited in prisons worldwide, for prisoners to watch television, then fewer televisions would be required to produce, and this could reduce the e-waste and the environmental damage and wasting of raw materials, not to mention the energy required for the operation. Of course, laptops and computers could likewise be prohibited in prisons, where they are not already prohibited. Instead of these, radios and libraries could remain. It has also come to my mind, that I could communicate these ideas with decision-makers, but I changed my mind, and I prefer not to force the issue. I only wrote a short blog post about it here.

Friday, September 8, 2023

Mit javaslok olvasni - What I suggest to read

Úgy érzem, hogy ez a kétnyelvű blog nem volt jó ötlet, és a két nyelven való megjelenés egy blogon inkább árt, mint használ. Ezért valószínűleg abbahagyom az itt történő blogolást, illetve azért is, mert az életemben (nem túl jó egészségügyi és pénzügyi helyzetemben) örömforrásokra van szükségem, és ezeket leginkább a matematika tudja megadni a számomra, nem pedig a szélmalomharc. De angolul még megosztok néhány linket azoknak, akik e blogomtól többet vártak volna.

I think that this bilingual blog was not a good idea, and the appearance of two languages in one blog is more harmful than helpful. That's why I'll probably stop blogging here, and I also stop it because I need more sources of joy (in my not-so-good conditions of health and wealth), and this joy can be provided by Mathematics, not by "fight against a windmill" (from Don Quixote). However, I share some links here for those who expected more from this blog...

Do you want to save the world?

Then I recommend reading free books about Political Economy in your free time. Reading these, you might have some good ideas, and I also wanted to write such ideas here, but you can write your ideas in your blogs or even better, books. For example, Karl Marx also wrote "Das Kapital", a book about Political Economy, and it had a huge effect. Maybe we could write a better book about Political Economy than he, and maybe it could also have a huge, but better effect. For spiritual reasons, I recommend reading free books, and you can find free books in the following places:

#1. https://www.gutenberg.org/

This is the best and maybe the greatest source of free ebooks. Search for "economy" there (I'm wondering why I cannot see any Economy Bookshelf there now).

#2. https://books.google.com/googlebooks/about/free_books.html

I've downloaded a lot of ebooks about "political economy" from here (so you can also do it by searching for "political economy"). At first, I did not see any legal conditions, but later, when I wanted to download free German ebooks from there, they had the legal conditions of non-commercial use only. Thus I'm unsure what their legal conditions really are.

#3. http://www.loyalbooks.com/

From here, you could listen to audiobooks that are recorded by the LibriVox project. Unfortunately, LibriVox audiobooks are hosted by the archive.org website, and the legal terms of archive.org only allow non-commercial use of that website. That's why you should access these public domain audiobooks from the www.loyalbooks.com website instead, if you want to use this knowledge for commercial purposes! For example, Adam Smith's "Wealth of Nations", or Alfred Marshall's "Principles of Economics", or Frank Albert Fetter's "The Principles of Economics" should be available as audiobooks, but I haven't checked again now.

#4. https://www.saylor.org/

You can learn the basics of Economy there as it is taught today. Sadly, some earlier courses about Economy were removed.

#5. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Economics

WikiPedia is the greatest free book, so you can also find many things about the Economy there. Sadly, I haven't found Economy Portal there, only a Category.

Maybe there are more if you search the web for them. For example, it's probable that you will be able to find some free textbooks shared with some Creative Commons or GNU FDL licence.

Saturday, August 5, 2023

Érvek a nagyobb laptop akkumulátorok ellen - Arguments against big batteries for laptops / notebooks

Az előző blogbejegyzésemben véleményem szerint olyan jó ötletet írtam le a laptop akkumulátorok ellen, amit érdemes jobban is kifejteni. Tehát, felmerült az ötletnek az a negatívuma, hogy a laptop akkumulátorok kellenek esetleges áramszünetek esetére. Erre én azt mondom, hogy akkor rakjanak a laptopokba 10 perces működést biztosító akkumulátort, ne pedig 2-3 órás működést biztosítót. Az áramszünetek ellen elég lehet ez a 10 perces működést biztosító változat, mert amint a felhasználó észleli az áramszünetet, valószínűleg elég neki 10 perc, hogy elmentse a munkáját, és szabályosan kikapcsolja a laptopot. Persze az eredeti ötletet még többféleképpen is tovább lehetne fejleszteni. Például, az jutott még az eszembe, hogy szerintem technikailag valószínűleg megoldható, hogy ugyanazokat a laptop modelleket kettő vagy háromféleképpen is árusítsák: az eredeti akkumulátorral, a 10 perces működést biztosító akkumulátorral, vagy akkumulátor nélkül. Ezenkívül még hasznos lehet itt a laptop akkumulátorok és töltők szabványosítása is, hogy különböző modellek akkumulátorait használni lehessen a másikban. Ha pedig ezeket az ötleteket a laptop gyártók nem akarnák önmaguktól megvalósítani, akkor meggyőzhetné őket a környezetvédő mozgalom, ami látható piacot is teremthetne a nagyobb akkumulátorok nélküli laptopokra. Esetleg politikai döntés is születhetne ez ügyben. Végül pedig felsorolnék még néhány érvet az ötletem támogatására:

  • A nagyobb akkumulátorok nélküli laptopok gyártása csökkenthetné a költségeket (mind a gyártó, mind a fogyasztó számára), hiszen az akkumulátorok sok más iparágban is kellhetnek (pl. járművek, okostelefonok).
  • Ez csökkenthetné a környezetkárosítást is, mert az akkumulátorokhoz bányászni kell, nem is beszélve a elektronikus szemét problémájáról.
  • Lehetnek más, kevésbé fontos érvek, mint pl. nagyobb biztonság (pl. számítógépes biztonság megfigyelés ellen, vagy a felrobbanó akkumulátorok esete).
  • Ha valaki amellett érvelne, hogy a laptopokat az emberek szeretik utazás közben is használni, arra azt válaszolhatjuk, hogy használjanak inkább okostelefont, ha már úgyis van nekik.

The English translation follows... Note that I'm going to use the word "laptop" for notebooks (the machines) as well!

In my previous blog post, I think I have written so good an idea against laptop batteries that it is worth elaborating it. Thus, a drawback of the idea has come up, that the laptop batteries are necessary in case of blackouts (power outages). To this, I would say that they should put smaller batteries in the laptops enough for 10 minutes of usage then, not for 2-3 hours of usage. Against blackouts, this version providing 10 minutes of usage may be enough, as when the user notices the blackout, 10 minutes is probably enough for them to save their work and to shut down the laptop properly. Of course, the original idea could be developed further in many other ways. For example, it has come to my mind that it can probably be solved technically that the same laptop models shall be sold in three ways: with the original battery, with the battery enough for 10 minutes of usage or without any battery. Apart from this, the standardization of laptop batteries and chargers can also be useful here, so that the batteries of different models can be used in the others. In case the laptop vendors did not want to implement these ideas by themselves, then the environmental movement could convince them, which could also create a visible market for the laptops without "big" batteries. Maybe even political decisions could be made in this case. Finally, I list some arguments to support my idea:

  • The production of laptops without big batteries could reduce costs (for the company / customer), as batteries are required in many other industries now (like vehicles, smartphones).
  • This could also reduce the harm to the environment, while mining materials is required for the batteries, not to mention the problem of e-waste.
  • There could be other, less important considerations like more security (like IT-security against surveillance or the case of exploding batteries).
  • In case someone argued that people like to use laptops during travelling, then we could say that they should use smartphones instead, if they have one anyway.

Wednesday, July 5, 2023

Gyártsanak laptopokat akkumulátor nélkül! - Let laptops be produced without batteries!

Korunkban egyre több akkumulátort gyártanak a Földön, mert elektromos autókba és okostelefonokba is kell. Az akkumulátorok sokasága azonban jelenleg nem elég környezetbarát. Ezért el lehet gondolkodnunk azon, hogy hogyan csökkenthetnénk az akkumulátorok számát. Nekem az jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen a laptopokban (avagy notebookokban) az akkumulátorokra nincs is olyan nagy szükség. A laptopok szép lassan leváltják a PC-ket, de a PC-kben sem volt akkumulátor, és mégis megéltünk nélkülük. Szerintem elegendő a laptopoknak az az előnye, hogy kisebbek és könnyebben hordozhatók, nem kell még ezen kívül vezeték nélkül működniük is, hiszen ez úgyis csak néhány óráig tart! Szerintem a legtöbb ember vezetékes hálózatra kötve használja a laptopját, akár otthon van, akár a munkahelyén, és ez idő alatt az akkumulátor léte hiábavaló. Sok embernek egyszerűen nincs is szüksége többre (max. áramszünet elleni védelemre jó ilyenkor, de valószínűleg nem éri meg). Tehát véleményem szerint van létjogosultsága az olyan laptopoknak, amikbe nem tennének akkumulátort, és ezáltal kevesebbe kerülhetnének. Persze egy gazdagabb rétegnek továbbra is gyárthatnának laptopokat akkumulátorral (sőt akár napelemmel) is, de semmi sem indokolja, hogy ez legyen a mainstream. Tehát, azt javaslom a döntéshozóknak, gyártsanak laptopokat akkumulátor nélkül!

In our days, there are more and more batteries produced on Earth, as they are required for electric cars and smartphones as well. However, the multitude of batteries is not eco-friendly enough in the meantime. That's why we can be thinking about how to diminish the number of batteries. It came to my mind that batteries in laptops (or notebooks) are actually not that important. Laptops slowly replace PCs, but there were no batteries in PCs either, and we could live that way, too. I think it is enough advantage for laptops to be smaller and more portable, they do not need to also work without electricity supply, as this lasts only for some hours anyway! I think most of the people use their laptops plugged in, no matter they are at home or at the workplace, and during this time the existence of the battery is superfluous. Many people simply do not need more (or it may be good against power outage, but it is probably not worth it). Thus, it is my opinion that there is a market for such laptops that do not contain batteries and therefore cost less. Of course, laptops could continue to be produced with batteries (or even solar cells) for richer people, but nothing justifies that this should be the mainstream. Therefore, I suggest to decision makers, let laptops be produced without batteries!

Sunday, June 25, 2023

Nemzetközi politika a túlnépesedés ellen - International Politics against overpopulation

A túlnépesedés nagyon felerősíti a környezeti problémákat, és nagy veszélybe sodorja az embereket a 21. században. A migrációnak is ez az egyik oka. Ha viszont a túlnépesedés ellen kívánunk tenni valamit a saját országunkban, akkor az lehet, hogy nem esik bele az Overton-ablakba. Talán Kínában is ezért vetettek véget az egy gyermekes politikának. Nem is lenne igazságos, hogy a saját országunk népességét (és ezáltal hatalmát) csökkentsük, míg más országokét nem, ahonnan akár bevándorlók is érkezhetnének a mi országunkba. Mit tehetünk akkor? Hangsúlyoznunk kell, hogy a túlnépesedés problémájának megoldása nemzetközi ügy, és úgy kell előadnunk a megoldás tervezetét, hogy az elsősorban az idegen országok népességének korlátozására szolgál, hiszen minden országnak érdekében áll csökkenteni más országok népességét. Ilyen alapon létrejöhet akár a Föld népességének korlátozására nyitott országoknak egy szövetsége is, ami egy pénzügyi alapból támogathatná a népesség korlátozására szolgáló lépéseket globális szinten, valamint szankciókat vezethetne be azon országok ellen, amelyek nem lépnek be ebbe a szövetségbe. Azt, hogy konkrétan milyen lépéseket kellene megtenni, valószínűleg egy másik blogbejegyzésben írom le.

Overpopulation increases the environmental problems very much, and greatly endangers individuals in the 21st century. This is also one of the causes of migration. If, however, we wish to do something against overpopulation in our own country, then it may not fall into the Overton-window. It's possible that it is the reason why the one-child policy ended in China. It would not even be just to diminish the population (and thereby, the power) of our own country, while we do not do it to other countries, from where even immigrants could arrive into our country. What can we do then? We should emphasize that the solution to the problem of overpopulation is an international issue, and we should present the plan for solution in such a way, that it primarily aims to limit the populations of foreign countries, as it is the interest of every country to diminish the populations of other countries. On this basis, even an alliance could form with countries open to the limitation of the Earth's population, which could support the steps towards the limitation of population from a monetary fund on a global scale, and it could introduce sanctions against the countries that are not part of this alliance. I will probably write it in another blog post, what steps should be taken exactly.